Avaldatud: 2020-03-23 15:15:00 CET
Merko Ehitus
Börsiteade

Pandeemia ja piirangute mõju kontserni äritegevusele ja sellega seotud otsused

AS Merko Ehitus juhatus on kooskõlastatult nõukoguga võtnud vastu järgmised otsused:

1) Teha eelseisvale aktsionäride üldkoosolekule kasumi jaotamise osas uus ettepanek, mille kohaselt dividende 2019. aasta eest ei maksta (varasem börsiteade https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/et/news/311004). Kontserni pikaajaline dividendipoliitika (dividendimäär 50-70%) jääb kehtima.

2) Kontsern jätkab kõigi täna ehitusfaasis olevate korteriarendusprojektide valmisehitamist. Käesoleval ajal on kontsernil ehituses kolmes Balti riigis kokku ligikaudu 800 korterit, millest eellepingutega on müüdud 53%.

3) Kontsern ei käivita järgmise kolme kuu jooksul uute arendusprojektide ehitustöid. See puudutab ka Tallinnas asuva Uus-Veerenni projekti kolmandat etappi (Uus-Veerenni Park), mille käivitamise otsusest on kontsern varasemalt börsi vahendusel teada andnud (https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/et/news/310973).

Pandeemial ja piirangutel on ehitussektorile ning kontserni äritegevusele negatiivne mõju, mille ulatust ei ole tänasel päeval võimalik hinnata. Kontserni ettevõtted teevad kõigi osapooltega koostööd, et töös olevad objektid valmis ehitada. AS Merko Ehitus on hästi kapitaliseeritud (omakapitali määr 31.12.2019 seisuga 46%) ja teostamata tööde portfell ilma omaarendusteta oli veebruari lõpu seisuga ligikaudu 200 miljonit eurot.

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: andres.trink@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 327 miljonit eurot.