Paskelbta: 2018-03-29 15:53:56 CEST
Panevezio Statybos Trestas
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ grupės 2017 m. dvylikos mėnesių preliminarūs veiklos rezultatai


AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai per 2017 metų dvylika mėnesių sudarė 56,351 mln. eurų, bendrovė uždirbo 0,194 mln. eurų grynojo pelno.
2017 metais baigiami statyti keli stambūs objektai, bei vykdomi naujų projektų pasiruošimo darbai lėmė bendrovės pajamų ir rezultato sumažėjimą.
Per tą patį laikotarpį AB „PST“ įmonių grupės bendros konsoliduotos pajamos sudarė 73,816 mln. eurų. Grupės konsoliduotas 2017 metų grynasis pelnas buvo 0,753 mln. eurų
Bendrovės EBITDA – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, 2017 m. dvylikos mėnesių siekė 1,286 mln. eurų, Grupės – 2,148 mln. eurų.

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius
Tel.: 8 45 505 503

PST_GRUPE_2017

PST_SOLO_2017


PST_SOLO_2017.pdf
PST_GRUPE_2017.pdf