Paskelbta: 2020-06-29 16:04:56 CEST
Amber Grid
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl 2019 m. vasario 27 d. sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties su UAB „EPSO-G“ pakeitimo

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

AB „Amber Grid“ (toliau - Bendrovė) praneša, kad 2020 m. birželio 29 d. buvo sudarytas 2019 m. vasario 27 d. tarp EPSO-G ir Bendrovės pasirašytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties pakeitimo susitarimas (toliau – Sandoris).

3 metų grupės tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutartyje AB „Amber Grid“ buvo nustatytas maksimalus 35 mln. eurų skolinimosi limitas, kuris pasirašius susitarimą yra padidintas iki 40 mln. eurų. Atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos sąlygas buvo pakeistos ir kai kurios kitos sutarties sąlygos.

2020 m. birželio 22 d. UAB EPSO-G audito komitetas (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) pateikė nuomonę dėl Bendrovės ketinamo sudaryti susitarimo su UAB EPSO-G dėl 2019 m. vasario 27 d. EPSO-G ir Bendrovės sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties pakeitimo (toliau – Sandoris). Bendrovės valdyba 2020 m. birželio 25 d. vykusiame valdybos posėdyje pritarė sutarties pakeitimo sudarymui.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė,
„Amber Grid" komunikacijos vadovė,
tel. +370 699 61246, el.p.: l.sebekiene@ambergrid.lt