Paskelbta: 2021-07-16 12:23:45 CEST
Grigeo
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie AB „Grigeo“ valdybos nario sandorius

AB „Grigeo“ gavo pranešimą apie valdybos nario sandorius emitento vertybiniais popieriais (žr. priedą).

 

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801

PriedasPranesimai apie vadovu sandorius.pdf