Published: 2020-05-29 15:15:47 CEST
Citadele banka
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS “Citadele banka” 2020. gada 1. ceturkšņa finanšu rādītāji

Galvenie rādītāji un notikumi

  • Citadeles ikdienas darbība ir veiksmīgi pielāgota, lai nodrošinātu biznesa nepārtrauktību un drošību Covid-19 apstākļos. Ir veikti plaši pasākumi bankas darbinieku, klientu un partneru aizsardzībai, kā arī ieviesti jauni risinājumi, lai nodrošinātu nepārtrauktu klientu apkalpošanu
  • Aktīvo klientu skaits 2020. gada 31. martā sasniedza 317 tūkstošus klientu, gada laikā palielinoties par 16% un ceturkšņa laikā par 1%
  • Grupas pamatdarbības ienākumi 2020. gada 1. ceturksnī sasniedza 27.4 miljonus eiro, gada laikā samazinoties par 9%
  • Tika izveidoti papildus uzkrājumi kredītu zaudējumiem, lai atspoguļotu izmaiņas makroekonomiskajās prognozēs. Aktīvu kvalitāte kopumā ir laba ar nelielām izmaiņām ceturkšņa laikā.
  • Baltijas privātpersonu, mazā biznesa un korporatīvo klientu segmenta klientiem jaunos kredītos izsniegti 119 miljoni eiro
  • Baltijas rezidentu depozīti pieauga par 79 miljoniem eiro, 3% pieaugums salīdzinājumā ar 2019. gada 4. ceturksni, saglabājot augstu likviditāti

2020. gada pirmais ceturksnis ir aizvadīts globālās koronavīrusa pandēmijas un ekonomiskās krīzes ietekmē. Citadele ir veikusi plašus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu bankas darbiniekus, klientus un partnerus, un ir veikusi virkni darbību, lai mazinātu traucējumus Grupas darbībā Covid-19 uzliesmojuma laikā.

Šobrīd Bankas uzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi finanšu pakalpojumiem un nepieciešamo atbalstu mūsu klientiem un partneriem visās Baltijas valstīs. Visi galvenie finanšu pakalpojumi klientiem ir pieejami attālināti. Pakalpojumiem, kurus nevar veikt attālināti, klientiem tiek piedāvāts filiāles apmeklējumus pēc iepriekšēja pieraksta.

Atbalsts klientiem

Citadele aktīvi piedāvā atbalstu ietekmētajiem uzņēmumiem un privātpersonām ar iespēju uz laiku atlikt aizdevuma pamatsummas atmaksu. Kopš aprīļa Citadele ir pievienojusies nozares mēroga moratorijiem Latvijā un Lietuvā, kas klientiem atvieglo labvēlības perioda pieteikšanās procesu.

Banku sektora spējai pārvietot kapitālu ir svarīga loma sabiedrībā, un tās nozīme šādos apstākļos pieaug. 2020. gada 1. ceturksnī Citadele turpināja sekmēt kapitāla plūsmu, kur tā visvairāk nepieciešama - izsniedzot jaunus aizdevumus 119 miljonu eiro apmērā Baltijas privātpersonām un uzņēmumiem.

Pieaugums vērojams arī noguldījumu apjomā, Baltijas klientu noguldījumiem 2020. gada 1. ceturkšņa laikā palielinoties par 79 miljoniem eiro. Kopējie klientu noguldījumi palielinājās par 6% kopš 2019. gada beigām un sasniedza 3,485 miljonus eiro.

Jaunu produktu izstrāde

2020. gada 1. ceturksnī tika turpināts darbs pie jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes. Citadele bija viena no pirmajām bankām, kura ieviesa Apple Pay Baltijā. Banka ir izstrādājusi un ieviesusi e-komercijas risinājumu Klix, ļaujot klientiem izbaudīt ērtāku iepirkšanās pieredzi. Reaģējot uz tirgus vajadzībām, bezkontakta karšu darījumu limits tika palielināts no 25 miljoniem eiro līdz 50 miljoniem eiro.

Spēcīga klientu bāze

Pieprasījums pēc attālinātajiem pakalpojumiem 2020. gada 1. ceturksnī ir būtiski palielinājies. 2020. gada martā trīs reizes pieaudzis to cilvēku skaits, kuri kļuvuši par bankas Citadele klientiem, izmantojot attālināto pieteikšanos. Mobilās lietotnes lietotāju un Internetbankas klientu skaits gada laikā palielinājās attiecīgi par 59% un 12%, sasniedzot 140 tūkstošus aktīvo Mobilās lietotnes lietotāju un 196 tūkstošus aktīvo Internetbankas klientu. Aktīvo klientu skaits 1. ceturksnī palielinājās par 9 tūkstošiem Mobilās lietotnes lietotāju un 3 tūkstošiem Internetbankas klientu.

Aktīvo klientu skaits gada laikā palielinājās par 43 tūkstošiem (16% pieaugums) un 2020. gada 31. martā sasniedza 317 tūkstošus klientu. Pirmajā ceturksnī aktīvo klientu skaits pieauga par 4 tūkstošiem.

Covid-19 ietekme uz finanšu rezultātiem

Kaut arī Covid-19 pandēmijas sekām ir bijusi negatīva ietekme uz 2020. gada 1. ceturkšņa finanšu rezultātiem, pamatā esošais bizness joprojām ir spēcīgs, pamatdarbības ienākumiem sasniedzot 27.4 miljonus eiro. Ņemot vērā gaidāmo ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, Citadele ir izveidojusi papildu 15.4 miljonu eiro uzkrājumus kredītu zaudējumiem, kā rezultātā neto zaudējumi pirmajā ceturksnī bija 7.5 miljoni eiro.

Citadele saglabā spēcīgu pozīciju ar kapitāla un likviditātes koeficientiem, kas ievērojami pārsniedz normatīvās prasības: 2020. gada 31. martā Grupas Kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR) bija 22.5%, Pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs (CET1) bija 19.0% un Likviditātes seguma rādītājs bija 460%. Bankas vadība turpina proaktīvi novērtēt pašreizējās vides iespējamo ietekmi uz uzņēmējdarbību, vienlaikus nodrošinot klientu un darbinieku drošību.

 

         Kristīne Mennika
         
         Korporatīvās komunikācijas vadītāja
         
         Mob. tālrunis: +371 26528533
         
         Kristine.Mennika@citadele.lv
         
         
         
         Ilona Frīdmane
         
         Investoru attiecību vadītāja
         
         Mob. tālrunis: +371 29483327
         
         IR@citadele.lv
         
         
         
         Mihails Goļevs
         
         Finanšu institūciju daļas vadītājs
         
         Mob. tālrunis: +371 26196685
         
         IR@citadele.lv


Citadele_Q1_2020_LV.pdf