Publicēts: 2019-10-02 11:11:23 CEST
Baltic Dairy Board
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Izmaiņas - kupona maksājums 2019. gada 28. oktobrī

Ņemot vērā, ka 2019.gada 7.augustā  ir ierosināta SIA “Baltic Dairy Board tiesiskās aizsardzības procesa lieta,  kupona maksājuma izmaksa 2018. gada 28. oktobrī,  saskaņā ar prospekta 5.8. punktu, apgrūtinātu naudas plūsmu uzņēmumā.

Tika pieņemts lēmums:

  1. neizmaksāt 2019. gada 28. oktobra  kupona maksājumu;
  2. ar  2019. gada 28. oktobri palielināt vienas obligācijas nominālvērtību uz 1 677.10 EUR.

         Kaspars Kazāks
         valdes loceklis
         Tālrunis: + 371 26010072
         e-pasts: kaspars@bdb.lv