English Icelandic
Birt: 2022-05-11 18:13:34 CEST
Sýn hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Sýn hf.: Góður innri tekjuvöxtur á milli ára

Árshlutareikningur samstæðu Sýnar hf. fyrir fyrsta ársfjórðung ársins 2022 var samþykktur á stjórnarfundi þann 11. maí 2022.

  
Helstu niðurstöður: 

  • Tekjur á fyrsta ársfjórðungi (1F) 2022 námu 5.682 m.kr. og eru að aukast um 682 m.kr. frá sama tímabili árið 2021.
  • EBITDA nam 1.710 m.kr. á 1F 2022 samanborið við 1.388 m.kr. á sama tímabili í fyrra. EBITDA hlutfallið var 30,1% á 1F 2022 samanborið við 27,8% á 1F 2021. Rekstrarkostnaður hefur ekki hækkað í takt við þróun verðlags vegna kostnaðaraðhalds en framlegð hefur jafnframt aukist á tímabilinu.
  • Hagnaður á 1F 2022 nam 207 m.kr. samanborið við 231 m.kr. tap á sama tímabili í fyrra. Á fyrsta ársfjórðungi 2021 var fært tap af sölu færeyska hlutdeildarfélagsins Hey að fjárhæð 189 m.kr.
  • Handbært fé frá rekstri á fjórðungnum nam 1.107 m.kr. samanborið við 542 m.kr. á sama tímabili árið áður, sem er hækkun um 104%.  
  • Heildarfjárfestingar á fyrstu þremur mánuðum ársins 2022 námu 819 m.kr. þar af eru fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum og óefnislegum eignum (án sýningarrétta) 285 m.kr. og fjárfesting í sýningarréttum 531 m.kr.
  • Fjármögnunarhreyfingar á fyrsta ársfjórðungi voru neikvæðar um 2.402 m.kr. á móti 320 m.kr. á sama tímabili árið 2021 sem er 2.082 m.kr. hækkun sem skýrist að mestu af kaupum á eigin bréfum.
  • Eiginfjárhlutfall félagsins var 27,2% í lok fyrsta fjórðungs ársins 2022.
  • Í ársbyrjun 2022 ákvað stjórn að setja í gang endurkaupaáætlun í þeim tilgangi að lækka útgefið hlutafé félagsins. Endurkaupaáætlunin hófst með öfugu útboði þann 7. janúar sem lauk 9. janúar. Til viðbótar voru sett í gang regluleg endurkaup sem stóðu yfir frá 13. janúar til 3. mars. Félagið keypti í heild 28.064.512 hluti eða 9,47% af útgefnu hlutafé fyrir 1.860 m.kr.
  • Á aðalfundi félagsins þann 18. mars var samþykkt tillaga stjórnar um að lækka hlutafé í samræmi við fjölda eigin hluta. Lækkunin var framkvæmd þann 12. apríl og eru útgefnir hlutir í félaginu 268.376.962 eftir lækkunina.

Heiðar Guðjónsson, forstjóri:

„Það er ánægjulegt að segja frá því að innri tekjuvöxtur er 14% á milli ára. Við höfum haldið aftur af rekstrarkostnaði, sem hækkar minna en verðlag, og því eykst rekstrarhagnaður af reglulegri starfsemi (EBIT) um 359 m.kr. Við skilum ríflega 200 m.kr. hagnaði af reglulegri starfsemi á fyrstu 3 mánuðum ársins.   

Vegna árstíðarsveiflu í rekstri fyrirtækisins eykst afkoman jafnan þegar líða tekur á árið. Ofan á það bætist fyrirsjáanlegur vöxtur í starfseminni vegna bættrar þjónustu, nýs vöruframboðs og uppbyggingar 5G og tengdrar tækni. Við erum því á góðri leið með að ná afkomu af reglulegri starfsemi upp í 100 m.kr. á mánuði að meðaltali yfir árið. Frjálst fjárflæði er einnig mjög sterkt og eykst um 603 m.kr. á tímabilinu.

Ýmsir þættir rekstrar sem fóru úr skorðum vegna COVID koma nú jákvæðir inn í rekstur þegar líða tekur á árið. Við sjáum strax aukningu tekna hjá Endor, aukningu í reiki, auk þess sem auglýsingasala er á góðri uppleið.

Hvað varðar fjölmiðlarekstur þá eru auglýsingar í fyrsta skipti uppseldar á Vísi á tímabili fyrsta ársfjórðungs. Útvarpsrekstur gengur vel og einnig er vöxtur í kringum sjónvarpsrekstur en erlendis hafa minni samkomutakmarkanir haft neikvæð áhrif á rekstur tengdum sjónvarpi.

Við skiluðum um 2 milljörðum til hluthafa á fyrsta fjórðungi ársins í gegnum endurkaup á eigin hlutabréfum og stefnum á að gera meira af því á þessu ári.

Eftir breytingar á lögum um upplýsingaskyldu skráðra félaga þá höldum við ekki sérstakan fund í kringum þetta uppgjör. Við verðum með ítarlegar kynningar í kringum hálfsárs- og ársuppgjör. Eins og áður er hægt að senda okkur spurningar eða óska eftir fundi.“

ViðhengiSyn hf. arshlutareikningur 1F 2022 ISL.pdf
Syn hf. Frettatilkynning 1F 2022 - ISL.pdf