English Estonian
Avaldatud: 2022-02-15 07:00:00 CET
LHV Group
Börsiteade

LHV Groupi 2022. aasta finantsplaan ja viie aasta finantsprognoos

LHV 2022. aasta finantsplaani järgi kasvavad AS-i LHV Group konsolideerimisgrupi tulud käesoleval aastal 19% 166,8 miljoni euroni, kulud 29% 83,9 miljoni euroni ning puhaskasum 2% 61,5 miljoni euroni. 2022. aasta on LHV jaoks investeeringute aasta – kuigi ettevõte prognoosib ärimahtude ja tulu olulist kasvu, tehakse suuremaid kulusid rahvusvahelise äri kasvatamiseks tulevikus.

Võtmenäitajad FP2022 2021
Maksude-eelne kasum 73,7 71,2 +3%
Puhaskasum 61,5 60,3 +2%
Laenud 3 097 2 677 +16%
Hoiused 6 109 5 808 +5%
Fondide maht 1 389 1 349 +3%
Finantsvahendajatega seotud maksete arv (mln tk) 38 27 +37%
Kulu/tulu suhe 50,3% 46,4% +3,8 pp
ROE* (tulumaksueelne; omanike osa) 19,4% 26,0% -6,5 pp
ROE* (puhaskasumilt; omanike osa) 16,7% 22,0% -5,3 pp
Kapitali adekvaatsus 20,5% 19,0% +1,5 pp

* Arvutatud perioodi kuu lõpu keskmiste omakapitali mahtude alusel
Ärimahud toodud miljonites eurodes

Finantsplaani järgi suureneb grupi konsolideeritud laenude maht käesoleval aastal 420 miljoni euro võrra 3,1 miljardi euroni (+16%), seejuures kasvavad kodulaenud 183 miljoni euro võrra ja ettevõtete panganduse laenud 170 miljoni euro võrra.

Hoiuste osas näeb finantsplaan ette kogumahu suurenemist 302 miljoni euro võrra 6,11 miljardi euroni (+5%). Kasvust enamiku moodustavad jaeklientide hoiused, kuna finantsvahendajate hoiuste puhul on plaanitud stabiliseerumine 2 miljardi euro juures.

LHV juhitud fondide maht pöörab käesoleval aastal kasvule – fondide mahule prognoosib ettevõte 40 miljoni eurost kasvu 1,39 miljardi euroni (+3%). Samas väheneb II pensionisamba aktiivsete klientide arv pensionireformi mõjul veel 6%. Ettevõtte kasumlikkust mõjutab negatiivselt II sambast lahkuvate klientidega seonduv mitterahaline täiendav kulum. 2022. aastal ei prognoosita pensionifondidelt edukustasu teenimist.

LHV Kindlustuse ärimahud on suurenemas, 2022. aastal kasvavad kindlustuse brutopreemiad 11,5 miljoni euroni (+71%). Eelmisel aastal tegevust alustanud selts panustab äri edasisse kasvatamisesse, kuid finantsplaani järgi aasta kokkuvõttes kasumit veel ei teeni.

LHV Groupi omakapitali tootluse suhtarv ROE jääb 2022. aastal 16,7% tasemele ning kulu/tulu suhteks prognoosib ettevõte 50,3%. Kulusid kasvatavad investeeringud, mis tehakse LHV UK Limitedi pangalitsentsi saamiseks ning äritegevusega alustamiseks mahus 10 miljonit eurot, samuti kasvavad kogu grupi personalikulud.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"LHV jaoks on 2022 investeeringute aasta. Eesti turul jätkame hea kasvuga, soovime jõuda kümne aastaga suurimaks ja viie aastaga suuruselt teiseks pangaks. Tugevate tulemuste baasil Eestis saame teha arenguhüppe meie rahvusvahelises äris. Loodame Ühendkuningriigi pangalitsentsi saada aasta lõpuks, paralleelselt tegeleme organisatsiooni ülesehitamisega. See tähendab, et regulaatori loa korral omab LHV Group tulevikus kahte eraldiseisvat panka.

Eestis keskendume kodu- ja ettevõtete laenudele. Soovime kliente teenindada üle Eesti, avame Pärnus kontori. Eraldi peame oluliseks tegutsemist investeerimisteenuste turuliidrina. Tugev kasv väljendub jätkuvas klientide lisandumises, tulude ja laenumahtude suurenemises. Kulude kasv on tingitud investeeringutest finantsvahendajate teenindamisse, riskikontrollisüsteemidesse ja laenamisel sisereitingute meetodi kasutuselevõtmisesse. Lisaks oleme arvestatud, et parim tööandja maksab parimatele töötajatele väärilist tasu.

Pensionifondide puhul pöörame tähelepanu tootlusele ja viime ellu oma turul eristuvat otseinvesteeringutele keskenduvat investeerimisstrateegiat. Kindlustusvaldkonnas soovime kasvatada äri innovatsiooni- ja kvaliteediliidrina.

Rahvusvaheliselt jätkame võimekaima partnerina finantsvahendajatele. Äriliselt paneme rõhku klientide arvu suurendamisele, uutele toodetele ja kliendisegmentidele, arendame makseteenuseid ja loome uue panga Ühendkuningriigis. Samal ajal jätkame värbamist ja ka arendusüksuste mehitamist Leedsi.

Pingutame, et kasvu tagamiseks oleks LHV-l võimalikult tugev pakkumine, parim teenindus ja pühendunud inimesed. Pikemas vaates toovad meie tegevused kaasa viie aastaga kahekordse laenuportfelli kasvu, 20% suuruse omakapitali tootluse ja kasumi 2,5-kordse kasvu."

 

Finantsprognoos 2022–2026

Ühtlasi avalikustab AS LHV Group järgmise viie aasta finantsprognoosi. Prognoosi kohaselt kasvavad grupi tulud järgneval viiel aastal keskmiselt 17% aastas, samal ajal kui kulud kasvavad keskmiselt 12% aastas. Prognoosi kohaselt jõuab LHV konsolideeritud puhaskasum 21% keskmise aastakasvuga 2026. aastaks ligi 155,8 miljoni euroni.

Võtmenäitajad FP2022 FP2023 FP2024 FP2025 FP2026
Maksude-eelne kasum  73,7 92,8 114,1 147,9 178,4
Puhaskasum 61,5 79,0 98,2 128,5 155,8
Laenud 3 097 3 674 4 296 4 905 5 520
Hoiused  6 109 6 841 7 504 8 301 8 912
Fondide maht  1 389 1 522 1 675 1 793 1 935
Finantsvahendajatega seotud maksete arv (mln tk) 38 59 80 101 132
Kulu/tulu suhe 50,3% 47,2% 44,3% 39,5% 36,9%
ROE (tulumaksueelne; omanike osa) 19,4% 20,2% 20,8% 22,3% 22,3%
ROE* (puhaskasumilt; omanike osa) 16,7% 17,8% 18,5% 20,1% 20,2%
Kapitali adekvaatsus 20,5% 19,7% 19,4% 19,0% 19,8%

* Arvutatud perioodi kuu lõpu keskmiste omakapitali mahtude alusel

Ärimahud toodud miljonites eurodes

Ettevõte prognoosib järgmiseks viieks aastaks kõikide oluliste ärimahtude orgaanilist kasvu. Võrreldes 2021. aasta lõpuga suureneb grupi konsolideeritud laenuportfell viie aastaga kaks korda 5,52 miljardi euroni, hoiuste maht aga 1,5 korda 8,91 miljardi euroni. LHV juhitud fondide mahu taastumist varasemale tipptasemele näeb ettevõte 2024. aastal ja kasvu 1,94 miljardi euroni 2026. aastal.

Viie aasta prognoosis on tulude kasv plaanitud oluliselt kiiremaks kulude kasvust. Kulude puhul on üheks määravaks teguriks tööjõukulude kasv. 2026. aastaks prognoosib LHV grupi kulu/tulu suhte alanemist 36,9%-ni. Aktsionäride puhaskasumil põhineva omakapitali tootluses saavutatakse eesmärgiks olev 20% prognoosi järgi 2025. aastal.

Prognoosi koostamisel on arvestatud, et viie aasta jooksul võib ettevõte ja majanduskeskkond oluliselt muutuda. Viieaastase prognoosi koostamisel on eeldusteks võetud tervisekriisist taastumine, ärimahtude suurenemine, baasintressimäärade tulevane tõus ning 6-kuu euribori kerkimine positiivseks alates 2025. aasta keskpaigast, samuti ettevõtte dividendipoliitika püsimine. Varahalduse viieaastases finantsprognoosis on arvestatud võimaliku edukustasu teenimisega alates 2023. aastast. LHV UK Limited toodavat tulu ja kulu täies mahus prognoosis arvestatud pole, selle prognoosimise eelduseks on pangalitsentsi olemasolu.

LHV Group muudab 2022. aasta finantsplaani juhul, kui muutub tõenäoliseks planeeritava puhaskasumi üle 10% erinevus finantsplaanist. Viie aasta prognoosi uuendab ettevõte 2023. aasta alguses või vajadusel koos 2022. aasta finantsplaani muudatustega.

 

Finantsplaani tutvustamiseks korraldab LHV veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise 15. veebruaril kell 9.00. Investoreil ja huvilistel palume registreeruda aadressil: https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN__jnZ8h-kQTe_uHe0nFzFgA.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 670 inimese. LHV pangateenuseid kasutab jaanuari seisuga 327 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 135 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 145 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 180 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 


 

 

ManusLHV Group finantsplaan 2022 ET.pdf