Publicēts: 2021-04-21 08:39:14 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs " publicē korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2020.gadu.

Latvija, 2021-04-21 08:39 CEST -- AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs " publicē korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2020.gadu.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


2020 Korporativas parvaldibas zinojums_LV_Final_.pdf