English Lithuanian
Paskelbta: 2022-06-27 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2022 finansinių metų devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

AB "VILNIAUS BALDAI" 2022 finansinių metų devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2022 finansinių metų devynių mėnesių pardavimai sudarė 72 881 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 71 513 tūkst. EUR).

Grupės 2022 finansinių metų devynių mėnesių grynasis pelnas siekė 5 548 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 2 003 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 10 308 tūkst. EUR, prieš metus buvo 5 906 tūkst. EUR.  

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2022 m. finansinių metų trečiojo ketvirčio kovo – gegužės mėn. pardavimai sudarė 23 100 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 25 406  tūkst. EUR.

Grupės 2022 finansinių metų trečiojo ketvirčio kovo – gegužės mėn. grynasis nuostolis siekė 1 260 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis nuostolis siekė 634 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 444 tūkst. EUR, prieš metus buvo 772 tūkst. EUR.  

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Edgaras Kabečius
         Tel +370 (5) 2525700

PriedasSutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2022 m. devynis menesius pasibaigusius 2022 m. geguzes 31 d.pdf