Paskelbta: 2015-05-13 14:21:06 CEST
Amber Grid
Pranešimas apie esminį įvykį

Pasirašyta sutartis dėl Europos Sąjungos finansinės paramos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos teritorijų planavimo ir projektavimo darbams

Vilnius, Lietuva, 2015-05-13 14:21 CEST -- Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projektui „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo“ finansuoti. Pagal šią sutartį skirta bendra 10,6 mln. eurų ES parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF). 

Pridedama: AB „Amber Grid“ pranešimas žiniasklaidai.

 

AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:


Danas Janulionis

Strateginio planavimo ir išorinių ryšių skyriaus viršininkas

tel. +370 5 232 7747

faks. +370 5 236 0850

el. paštas: d.janulionis@ambergrid.lt

 


ps_AG_2015-05-13.pdf