Publicēts: 2013-12-05 13:00:10 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

04. un 05. decembra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 05.decembrī)

Trešdien, 4.decembrī, tika izsolīti 6 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2014.gada 6.jūnijā.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 8 milj. latu apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 27,5 milj. latu un pārsniedza piedāvājumu 3,4 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,350% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,228%.

Ceturtdien, 5. decembrī, notikušajā fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts Kases piedāvātās 6 mēnešu parādzīmes 2 milj. latu. apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 5,2 milj. latu un pārsniedza piedāvājumu 2,6 reizes.

 

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr.67094324
         Mob.tālr.26499049
         e-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http:// www.kase.gov.lv
         Twitter: @valstskase