Paskelbta: 2020-12-18 15:03:44 CET
Siauliu Bankas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovo sandorį dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo su vadovu glaudžiai susijusio asmens pranešimą apie sandorį dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).

Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - VP apskaitos departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.PriedasINVL Baltijos fondas_20201218.pdf