Paskelbta: 2018-05-14 16:37:16 CEST
Vilniaus Baldai
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „VILNIAUS BALDAI“ įsigijo naujos gamyklos statybai reikalingus žemės sklypus PAPILDYTAS

2018 m. gegužės 11 d. AB „VILNIAUS BALDAI“ sudarė 100 procentų UAB „Trenduva“ akcijų įsigijimo (pirkimo – pardavimo) sutartį. Akcijos įsigyjamos už 2500 eurų sumą iš akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ (kodas 303075527, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 3, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Juridinių asmenų registras), kuriai priklauso 86 proc. AB „VILNIAUS BALDAI“ akcijų.
UAB „Trenduva“ nuosavybės teise priklauso du žemės sklypai, esantys Trakų r. sav., Guopstų k., kurių bendras plotas 18,5 ha Žemės sklypų naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
AB „VILNIAUS BALDAI“ audito komiteto nuomone, UAB „Trenduva“ akcijų įsigijimo sandoris sudaromas rinkos sąlygomis, yra sąžiningas ir pagrįstas AB „Vilniaus baldai“ ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalis, atžvilgiu, o UAB „Trenduva“ akcijų kaina, atsižvelgiant į šios bendrovės finansinius rodiklius, yra vertintina kaip pagrįsta ir teisinga.
AB „VILNIAUS BALDAI“ plėtrai reikiamų objektų statybą planuoja įsigytai bendrovei priklausančiuose žemės sklypuose.
Papildymas:
AB „VILNIAUS BALDAI“ dukterinė įmonė – UAB „Trenduva“, žemės sklypus, kuriuose numatoma naujos gamyklos statyba, yra įsigijusi iš nesusijusių asmenų rinkos sąlygomis, bendra sklypų įsigijimo kaina buvo 1803 tūkst. eurų. Sklypų įsigijimas buvo finansuotas AB „VILNIAUS BALDAI“ lėšomis suteikiant trumpalaikę paskolą (taip pat rinkos sąlygomis). Iki UAB „Trenduva“ akcijų įsigijimo sutarties sudarymo, savalaikį paskolos gražinimą bei palūkanų mokėjimą akcinei bendrovei „VILNIAUS BALDAI“ garantavo buvęs vienintelis UAB „Trenduva“ akcininkas – AB „Invalda privatus kapitalas“.
AB „VILNIAUS BALDAI“ audito komitetas, pateikdamas savo nuomonę dėl minėtų sandorių yra pažymėjęs, jog jie yra sąžiningi ir pagrįsti AB „Vilniaus baldai“ ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu. Visa su šiais sandoriais susijusi informacija bus išsamiai ir teisingai atspindėta konsoliduotose AB „VILNIAUS BALDAI“ finansinėse ataskaitose.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Jonas Krutinis
Tel.: +370 (5) 252 57 00