English Estonian
Avaldatud: 2018-08-06 15:16:41 CEST
Olympic Entertainment Group
Börsiteade

OEG: Taotlus aktsiate ülevõtmiseks ühinemise käigus

Olympic Entertainment Group AS („OEG”) juhatus informeerib, et on saanud taotluse OEG aktsionärilt, Odyssey Europe AS-ilt („Põhiaktsionär“) OEG vähemusaktsionäridele („Vähemusaktsionärid“) kuuluvate aktsiate ülevõtmiseks rahalise hüvitise eest summas 1,40 EUR aktsia kohta ühinemise läbiviimiseks OEG kui ühendatava ühingu ühendamisena Põhiaktsionäriga kui ühendava ühinguga („Ühinemine“) kooskõlas Eesti äriseadustiku paragrahv 4211 lõikega 1 („Squeeze-out“).

Põhiaktsionärile kuulub 136 630 452 OEG aktsiat, mis esindavad rohkem kui 9/10 OEG aktsiakapitalist. Taotlusele olid kooskõlas äriseadustiku sätetega lisatud Põhiaktsionäri poolt koostatud ülevõtmisaruanne ning sõltumatu audiitori poolt koostatud audiitori aruanne ülevõtmisaruande kohta.

OEG juhatus tegeleb hetkel aktsionäride erakorralise üldkoosoleku ettevalmistamisega Ühinemise käigus Squeeze-out’i läbiviimise kohta otsuse vastuvõtmiseks. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos muude seaduses nõutud dokumentidega avaldatakse õigusaktidega ettenähtud korras lähiajal.

Ühinemisleping sõlmimine OEG kui ühendatava ühingu ja Põhiaktsionäri kui ühendava ühingu vahel on plaanitud toimuma 6. augustil 2018.

Käesolev teade täiendab 02.05.2018 21:00 CEST avaldatud informatsiooni Ühinemise ettevalmistamise kohta. 


Madis Jääger
juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com