English Lithuanian
Paskelbta: 2023-11-30 15:00:00 CET
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Užbaigiamas Šiaulių banko ir „Invalda INVL“ mažmeninių verslų sujungimas

2023 m. lapkričio 30 d. AB Šiaulių banko grupės įmonės (AB Šiaulių bankas, gyvybės draudimo bendrovė UAB „SB draudimas“ ir UAB „SB Asset Management“) pasirašė reikiamus dokumentus su „Invalda INVL“ grupės įmonėmis (AB „Invalda INVL“, UAB „INVL Asset Management“, „INVL Life“, UADB ir UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“), kuriais nuo 2023 m. gruodžio 1 d. (vidurnaktį iš 2023 m. lapkričio 30 d. į 2023 m. gruodžio 1 d.) susijungimui perduodami verslai pagal 2022 m. lapkričio 22 d. pagrindinę sutartį (angl. Master Agreement) dėl „Invaldos INVL“ netiesiogiai valdomų mažmeninių klientų turto valdymo ir gyvybės draudimo verslų sujungimo su AB Šiaulių banko grupe (toliau – Sandoris). Daugiau informacijos apie Sandorį skelbta 2022 m. lapkričio 23 d. pranešime apie esminį įvykį, 2023 m. vasario 22 d. pranešime, taip pat 2023 m. lapkričio 22 d. pranešime.  

Po Sandorio užbaigimo Šiaulių banko grupė, be jau teikiamų finansinių paslaugų, nuo 2023 m. gruodžio 1 d. valdys antrosios ir trečiosios pakopos pensijų bei mažmeniniams klientams skirtus investicinius fondus Lietuvoje. Pensijų ir investicinių fondų verslas Lietuvoje bus valdomas per banko kontroliuojamą UAB „SB Asset Management“.  

Taip pat Šiaulių banko grupė reikšmingai išplės gyvybės draudimo paslaugų verslą Baltijos šalyse, kurį perims banko kontroliuojama gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ (Latvijoje ir Estijoje veikdama per savo filialus).  

Iš viso Sandoris apima daugiau nei 210 tūkst. klientų, ir per 1,2 mlrd. eurų valdomo turto Baltijos šalyse. Po Sandorio klientų patikėtos lėšos ir saugomas turtas Šiaulių banko grupėje padidės ketvirtadaliu ir viršys 6 mlrd. eurų (2023 m. spalio 31 d. duomenimis). Prie Šiaulių banko grupės prisijungia ir 160 INVL dirbusių specialistų, investicijų valdytojų ir ekspertų, o bendras darbuotojų skaičius Šiaulių banko grupėje perkops 1100.  

„Sandoris mums atveria naujas augimo galimybes. Sujungę verslus, kompetencijas ir geriausias patirtis, tampame dar konkurencingesni ir esame nusiteikę augti sparčiau nei rinka trijuose svarbiausiuose – privačių, verslo ir investuojančių klientų – segmentuose. Siekiame pasiūlyti platesnius, lankstesnius ir labiau pritaikytus finansinius sprendimus klientams. Tikiu, kad šios ambicijos paskatins pasitempti visą Lietuvos finansų rinką“, – sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius. 

Sandorio kaina yra 41,8 mln. eurų, kuri susideda iš:  

  • fiksuotos 40,2 mln. eurų dydžio pagrindinės kainos dalies, kuri nustatyta Pagrindinės sutarties pasirašymo dieną ir kuri sumokėta AB Šiaulių banko ir „Invalda INVL“ tarpusavio priešpriešinių vienarūšių reikalavimų, atsiradusių Pagrindinės sutarties ir kitų Sandorio dokumentų pagrindu, įskaitymo būdu 

ir 

  • kintamos kainos dalies, kurios nustatymo sąlygos ir tvarka numatyta Pagrindinėje sutartyje, kuri Sandorio šalių užfiksuota 1,6 mln. eurų ir kuri sumokama pinigais. 

Galutinė Sandorio kainos dalis, tenkanti prijungiamam mažmeninių klientų turto valdymo verslui siekia 32,8 mln. eurų, o gyvybės draudimo verslui – 9,0 mln. eurų. Po Sandorio galutinio užbaigimo „Invaldai INVL“ atiteks 9,39 proc. Šiaulių banko įstatinio kapitalo. Tuo tikslu Šiaulių bankas leidžia naują tikslinę 62 270 383 akcijų emisiją, kurių kiekvienos akcijos kaina 0,645 EUR. Šios emisijos išleidimui papildomai turės būti gautas Lietuvos banko leidimas įregistruoti Šiaulių banko įstatų pakeitimus. Šis leidimas pagal reguliavimą gali būti gautas tik po naujų Šiaulių banko akcijų apmokėjimo. 

Taigi, galutinis Sandorio užbaigimas, įvyks gavus aukščiau nurodytą Lietuvos banko leidimą įregistruoti Šiaulių banko įstatų pakeitimus, įregistravus banko įstatinio kapitalo padidinimą Juridinių asmenų registre, naujas akcijas įregistravus Nasdaq CSD SE, taip pat įtraukus jas į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje (tikimasi, kad tai įvyks iki 2023 m. pabaigos). 

Pabaigus šį ir kitus skelbtus numatomus akcijų įsigijimo sandorius, „Invalda INVL“ padidins savo turimą Šiaulių banko akcijų dalį iki beveik 20 proc.  

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. naujuoju UAB „SB Asset Management“ vadovu tampa Vaidotas Rūkas, kuris iki šiol vadovavo INVL Investicijų valdymo padaliniui. Naująja gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ vadove tampa Rasa Kasperavičiūtė, iki šiol ėjusi „INVL Life“ direktorės pareigas.

Papildoma informacija: 
Tomas Varenbergas 
Investicijų valdymo tarnybos vadovas 
tomas.varenbergas@sb.lt