Paskelbta: 2021-04-20 15:05:00 CEST
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

Dividendų ex-diena

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius), informuoja, jog 2021 m. gegužės 3 d. yra LITGRID AB ex-diena. Šią dieną ir vėliau Nasdaq Baltic sudarytais sandoriais įsigytos bendrovės akcijos nesuteiks teisės gauti dividendų, paskirtų 2021 m. balandžio 20 d. vykusio LITGRID AB visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją:

Jurga Eivaitė
LITGRID AB komunikacijos projektų vadovė
Tel. +370 613 19977
el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu