Offentliggjort: 2017-05-08 14:45:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Prospekter/prospekt medd.
Selskabsmeddelelse nr. 45, 2017 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og
inkonverterbare
særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået
tilføjet følgende ISIN
-kode:

Annuitetsobligation med variabel rente og
mulighed for afdragsfrihed 1 – 10 år,
inkonverterbar

ISIN-kode  Nom.  Navn
      Åbnings Lukke-   Udløbs-   Valuta
       rente/    
     -    dato    dato
                   dato

      udløb
DK000203858 0,00%  NDACIBOR6OA21RF 10/05  30/04-2021 
01/07-2021 DKK
-7      2021           -2017


Vi henviser i
øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Torben
Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen
Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


Tilfjelse til Nordea Kredits endelige vilkar ENDELIGE VILKAR - VARIABELT FORRENTEDE - SDRO.pdf