English Lithuanian
Paskelbta: 2023-11-28 15:00:00 CET
AB "Vilniaus baldai"
Metinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" atsakingų asmenų patvirtinimas

Pateikiame AB "VILNIAUS BALDAI" atsakingų asmenų patvirtinimą dėl audituotų konsoliduotų ir bendrovės 2023 metų, pasibaigusių 2023 m. rugpjūčio 31d., finansinių ataskaitų.

Pridedama:

Atsakingų asmenų patvirtinimas.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Egidijus Žvaliauskas
Tel +370 (5) 2525700

PriedasAtsakingu asmenu patvirtinimas.pdf