English Estonian
Avaldatud: 2022-12-20 08:00:00 CET
Enefit Green
Finantskalender

Enefit Greeni finantskalender 2023

2023. aastal plaanib Enefit Green avalikustada tootmis- ja finantstulemusi järgnevatel aegadel:


AegAruanne
Nädal 2Igakuised tootmisandmed (detsember 2022)
Nädal 6Igakuised tootmisandmed (jaanuar 2023)
28.02.2023Auditeerimata vahearuanne IV kvartal 2022
Nädal 10Igakuised tootmisandmed (veebruar 2023)
04.04.2023Auditeeritud aastaaruanne 2022 ja dividendiettepanek
Nädal 15Igakuised tootmisandmed (märts 2023)
04.05.2023Auditeerimata I kvartali 2023 aruanne
Nädal 19Igakuised tootmisandmed (aprill 2023)
Nädal 24Igakuised tootmisandmed (mai 2023)
Nädal 28Igakuised tootmisandmed (juuni 2023)
03.08.2023Auditeerimata vahearuanne II kvartal 2023
Nädal 32Igakuised tootmisandmed (juuli 2023)
Nädal 37Igakuised tootmisandmed (august 2023)
Nädal 41Igakuised tootmisandmed (september 2023)
02.11.2023Auditeerimata vahearuanne III kvartal 2023
Nädal 45Igakuised tootmisandmed (oktoober 2023)
Nädal 50Igakuised tootmisandmed (november 2023)


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.