Paskelbta: 2015-12-23 08:00:00 CET
Linas Agro Group
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie su AB „Linas Agro Group“ vadovu susijusio asmens sandorius

Panevėžys, Lietuva, 2015-12-23 08:00 CET --  

AB „Linas Agro Group“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Dariumi Zubu 
glaudžiai susijusio juridinio asmens Akola ApS sandorius dėl emitento vertybinių popierių 
(žr. priedą).

         Atstovė ryšiams su investuotojais
         Agnė Barauskaitė
         (8~45) 507 346
         a.barauskaite@linasagro.lt


Pranesimas apie vadovo sandori DZ 2015 12 23.pdf