Published: 2019-11-29 15:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ ir AB „TRENDUVA“ reorganizavimą

Pranešame apie 2019 m. lapkričio 29 d. užbaigtą reorganizavimą prijungimo būdu, kurio metu prie akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, kuri po reorganizavimo tęsia savo veiklą, buvo prijungta jos dukterinės įmonė - AB „Trenduva“, kuri pasibaigė be likvidavimo procedūros.


Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ perėmė visą AB „Trenduva“ turtą, teises ir pareigas, visos AB „Trenduva“ teisės ir pareigos pagal sandorius perėjo akcinei bendrovei „Vilniaus baldai“, AB „Trenduva“ sandoriai buvo įtraukti į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ buhalterinę apskaitą AB „Trenduva“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos - 2019 m. lapkričio 29 d., - pabaigoje, nepasirašant tai patvirtinančių priėmimo – perdavimo aktų.


Užbaigus reorganizavimą, akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ vykdys visas sutartines AB „Trenduva“ teises ir pareigas atitinkamoje sutartyje nustatytomis sąlygomis.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700