Avaldatud: 2018-01-30 08:53:55 CET
Arco Vara
Börsiteade

Aktsiakapitali suurendamise registreerimine

27.12.2017 toimunud Arco Vara AS-i (10261718) aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul võeti vastu otsus suurendada AS-i Arco Vara aktsiakapitali ja lasta välja 2 670 000 täiendavat aktsiat.

29.12.2017 kuni 15.01.2018 toimunud olemasolevatele aktsionäridele suunatud Arco Vara AS-i täiendavate aktsiate avaliku pakkumise käigus märgiti 2 491 355 aktsiat. Märkimisperioodi jooksul märkimata jäänud aktsiad, s.o 178 645 aktsiat, tühistati Arco Vara AS-i juhatuse 16.01.2018 otsusega.

Arco Vara AS aktsiakapitali uueks suuruseks on 6 298 856,90 eurot, mis jaguneb 8 998 367 aktsiaks. 29.01.2018 tehti Äriregistris Arco Vara AS-i aktsiakapitali suurenemise kohta ka vastav kanne.

Arco Vara AS on esitanud taotluse uute aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas. Taotluse rahuldamise korral on uute aktsiate esimeseks kauplemispäevaks eelduslikult 02.02.2018 või sellele lähedane kuupäev.

 

         Kristel Tumm
         Finantsjuht
         Arco Vara AS
         Tel: +372 614 4662
         www.arcorealestate.com