Paskelbta: 2020-03-16 10:00:00 CET
Zemaitijos Pienas
Pranešimas apie esminį įvykį

Informacija apie koronaviruso esamą ir galimą poveikį bendrovės veiklai

Dėl susidariusios koronaviruso situacijos, Bendrovė atsakingai reaguoja į susidariusią situaciją. Darbuotojus supažindinome su koronaviruso prevencija, nuolatos aprūpiname darbuotojus dezinfekcijos bei apsaugos priemonėmis.

Gamyba bendrovėje nestabdoma, žaliavinis pienas iš žemdirbių superkamas kaip ir buvo superkamas iki šiol.

Nė vienas darbuotojas nevyksta į komandiruotes, su klientais bendraujama telefonais arba per „Skype“ t.y. nuotoliniu būdu. Nevykdomi suplanuoti mokymai bei kursai.

Bendrovės vadovybė bei specialistai stebi situaciją ir kiekvienu atveju keičia pardavimų strategiją. Pardavimų veikla, kaip įmanoma organizuojama iš namų.  Pardavimai Lietuvoje šiuo metu išaugę per prekybos tinklus, tačiau sustabdytos mokyklos, darželiai, maitinimo įstaigos koreguoja gaminamą asortimentą bei apimtis, o eksporto rinkose pardavimai vyksta pagal sudarytus kontraktus. Visi Lietuvos užsakymai bus maksimaliai laiku vykdomi. Visas žaliavinis pienas nukreipiamas pagal poreikį į šviežių produktų gamybą. Likęs žaliavinis pienas nukreipiamas į sūrių ir miltų gamybas.

Įvertinti galimą įtaką metiniams rezultatams ir patvirtintų tikslų įgyvendinimui  dabartinėje situacijoje nėra galimybės. Pasikeitus veiklos sąlygoms Bendrovė įsipareigoja nedelsiant pateikti atskiru pranešimu.

Gintaras Keliauskas

Teisininkas

+ 370 444 22201, g.keliauskas@zpienas.lt