Paskelbta: 2020-08-17 16:00:00 CEST
Amber Grid
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Amber Grid“ valdybos nario

AB „Amber Grid (toliau – „Amber Grid“ ir Bendrovė, juridinio asmens kodas: 303090867, registruotos buveinės adresas: Savanorių 28, Vilnius) informuoja, kad Bendrovės valdybos narys Rimvydas Štilinis pateikė atsistatydinimo prašymą nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt