Danish
Offentliggjort: 2022-02-28 14:13:58 CET
Investeringsforeningen Great Dane
Årsrapport

Investeringsforeningen Great Dane – Årsrapport 2021

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2021 for Investeringsforeningen Great Dane.

Årsrapporten er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres fra foreningens hjemmeside www.igd.dk.

Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 21. marts 2022.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

Vedhæftet filGreat Dane - Arsrapport 2021.pdf