Published: 2020-07-23 10:25:39 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par valsts vērtspapīru sākotnējo izvietošanu

Rīga, Latvija, 2020-07-23 10:25 CEST -- Biržā Nasdaq Riga 2020. gada 29. jūlijā notiks Latvijas valsts ilgtermiņa obligāciju papildu emisijas izvietošana konkurējošajā daudzcenu izsolē.

 

Latvijas valsts ilgtermiņa obligāciju laidiena izsoļu raksturlielumi:

ISIN Īsais nosaukums Nominālvērtība
(EUR)
Dzēšanas datums Fiksētā ienākuma izmaksas
datumi
Konkurējošā izsole
Pieteikumu iesniegšanas datums un laiks
Konkurējošā izsole
Izsoles apjoms (EUR)
Norēķinu datums
LV00005 70182 LVGA000027A 1 000 03.07.2020. 03.07.2021. 03.07.2022. 03.07.2023. 03.07.2024. 03.07.2025. 03.07.2026. 03.07.2027. 29.07.2020.
10:00-12:00
Nav noteikts 31.07.2020.

 

Valsts kases organizētās Latvijas valsts vērtspapīru izsoles nodrošina birža Nasdaq Riga, norēķinus veic Nasdaq CSD. Uz 2020. gada 2. ceturkšņa beigām Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms apgrozībā bija 1,62 miljardi EUR.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com