English Estonian
Avaldatud: 2022-09-12 14:44:00 CEST
Punktid Technologies
Börsiteade

CORRECTION: Punktid Technologies AS-i aktsionäride otsus

*Eestikeelses börsiteates parandusi sisse ei viidud.

Punktid Technologies AS-i (registrikood 16158335, Aktsiaselts) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsus üldkoosolekut kokku kutsumata. Vastav teade otsuse vastuvõtmise kohta üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi vahendusel 11.08.2022 (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc6e892c71c9d81b3e0c2080f673ee49f&lang=et), samal päeval avaldati teade ka Aktsiaseltsi kodulehel (https://punktid.ee/investor) ja väljaandes Eesti Päevaleht.

Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 26.08.2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning hääletus toimus 11.08.2022 kella 10.00-st kuni 02.09.2022 kella 10.00-ni (GMT+2). Oma hääle andis tähtaegselt, s.o hiljemalt 2. septembril 2022 kell 10.00 Eesti aja järgi üks Aktsiaseltsi aktsionär, kelle aktsiatega on esindatud 1 424 085 häält, mis moodustab ligikaudu 66,24% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (äriseadustiku § 2991 lg 2) ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

Seega võtsid Aktsiaseltsi aktsionärid 02.09.2022 kooskõlas äriseadustiku §-s 2991 sätestatuga üldkoosolekut kokku kutsumata vastu järgmise otsuse:

  1. Nõukogu liikme lepingute sõlmimine ja nõukogu liikmetele makstava tasu määramine

Otsus:

  1. Määrata Aktsiaseltsi nõukogu liikmetele makstava igakuise tasu suuruseks 300 eurot (bruto), mis tasutakse nõukogu liikmete pangakontodele hiljemalt järgneva kuu seitsmendaks kuupäevaks. Kiita heaks kuni käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkeni ülaltoodud tingimustel toimunud nõukogu liikmetele tasu maksmine. 
  1. Sõlmida Aktsiaseltsi nõukogu liikmetega nõukogu liikme lepingud ning määrata nende sõlmimisel Aktsiaseltsi esindajaks Hannes Niid (isikukood 38909300304), kellel on õigus määrata nõukogu liikme lepingute muud tingimused omal äranägemisel, pidades silmas Aktsiaseltsi huve. 

Otsuse poolt andsid aktsionärid 1 424 085 häält ehk ligikaudu 66,24% häältest. Vastavalt äriseadustiku § 299 lõikele 21 on otsus vastu võetud, kui selle poolt on üle poole aktsionäridestSeega on otsus vastu võetud.

Hääletusprotokoll avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel (https://punktid.ee/investorvastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 6.

 

Hannes Niid

Punktid Technologies AS-i juhatuse liige

E-mail: invest@punktid.com  

 

Punktid Technologies AS on Eestis asutatud ja tegutsev valdusettevõtja, mille tütarühinguteks on Gamekeys OÜ ja HVK Business OÜ.  Punktide grupp omab ja arendab  Eesti suurimat videomängude, Nintendo, PlayStationi ja Xboxi digitaalsete koodide veebipõhist müügikeskkonda, seejuures:

  • Gamekeys OÜ põhitegevuseks on maailma tuntuimate videomängude ja videomängude kinkekaartide vahendamine veebipõhises keskkonnas ning sellega seonduv klienditeenindus ja turundus nii Eestis kui välisriikides; ja
  • HVK Business OÜ põhitegevuseks on videomängude ja kinkekaartide hulgimüük äriklientidele, Punktid.com IT-projekti arendamine ja kasutusõiguse müük.