English Lithuanian
Paskelbta: 2023-04-28 15:03:00 CEST
AB „Grigeo“
Kita informacija

Dividendų mokėjimo ex-diena

AB „Grigeo“ (GRG1L, ISIN LT0000102030, toliau – Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. balandžio 28 d., akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2023 m. gegužės 15 d. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2023 m. gegužės 15 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Bendrovės  akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2022 metus, yra 2023 m. gegužės 12 d.

2023 m. balandžio 28 d. Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti 6 570 tūkst. eurų dividendai, t.y. 0,05 euro vienai akcijai, bus mokami nuo 2023 m. gegužės 24 d.

Dividendai mokami tokia tvarka: 

  • akcininkams, kurių Bendrovės akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
  • akcininkams, kurių Bendrovės akcijų apskaitą tvarko Bendrovės įgaliotas vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą banko ar kitos finansų institucijos (IBAN) sąskaitos numerį (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti artimiausiame AB Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinyje).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801