Danish
Offentliggjort: 2023-05-15 13:30:00 CEST
SKAGEN Fondene
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Afnotering af SKAGEN Avkastning, ISIN NO0008000452 på Nasdaq Copenhagen.

Nasdaq Copenhagen har meddelt godkendelse af SKAGEN AS's anmodning om afnotering af SKAGEN Avkastning fra Nasdaq Copenhagen.

Sidste handelsdag for SKAGEN Avkastning vil være onsdag den 14. juni 2023.

Herefter vil SKAGEN Avkastning fortsætte som unoteret værdipapir i Danmark. Danske investorer vil således fortsat kunne købe og sælge andele i fonden efter afnotering fra NASDAQ Copenhagen.

Efter gennemførelse af afnoteringsprosessen vil kunderne finde information om fondens kurs (NAV) på SKAGENs hjemmeside med daglig opdateret fondskurs. Her vil kunderne også få anden relevant information.

Skattemæssige konsekvenser

I de tilfælde, hvor investeringsbeviset både før og efter afnoteringen er placeret i et særskilt depot tilknyttet en pensionsopsparingskonto, skiftes der ved afnoteringen værdiansættelsesmetode fra hovedreglen i PAL § 15, stk. 3, til den specifikke værdiansættelsesmetode for unoterede beviser i PAL § 15, stk. 7.

I øvrige tilfælde har SKAGEN ikke identificeret yderligere skattemæssige konsekvenser for kunderne ved overgang fra noteret til unoteret fond.

Øvrige konsekvenser

Det kan være højere kurtage for handel i unoterede fondsandele sammenlignet med hvad som er tilfældet med handel i noterede fondandele. Kunderne kan med fordel undersøge dette nærmere med sin bank.

SKAGEN har ikke identificeret andre negative konsekvenser af særlig betydning for kunderne.

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 7010 4001 eller på kundeservice@skagenfondene.dk

Venlig hilsen

SKAGEN Fondene

Søren Risager Rasmussen, adm. direktør

Henrik Rasmussen, kundechef