Published: 2020-03-30 09:29:19 CEST
PFA Invest
Net Asset Value

Investeringsforeningen PFA Invest, reducerer indløsningsfradrag

Finansmarkederne er fortsat påvirkede af usikkerhed som følge af Coronavirus. Det er vores vurdering, at usikkerheden om prisstillelsen er reduceret. Derfor er det nødvendigt at reducere de midlertidigt hævede indløsningsfradrag på afdelinger, som dog fortsat er hævede i forhold til de oprindelige satser. De nye satser fremgår nedenfor.

Oplysninger over alle gældende midlertidige forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag kan findes på PFA Invest’s hjemmeside www.pfainvest.dk, samt nedenfor:

           

Afdeling Emissionstillæg Indløsningsfradrag
Mellemlange Obligationer 0,15 0,15
Udenlandske Obligationer 0,15 0,15
Kredit Obligationer 2,0 2,0
Danske Aktier 0,35 0,35
Europa Value Aktier 0,35 0,35
USA Stabile Aktier 0,35 0,35
Højt Udbytte Aktier 0,35 0,35
Globale Aktier 0,35 0,35
Balance A 0,85 0,85
Balance AA 0,75 0,75
Balance B 0,65 0,65
Balance C 0,50 0,50
Balance Akkumulerende 0,75 0,75


         


Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til Stine Bernt Simonsen på sbs@pfa.dk eller på telefon 39 17 60 87.

Med venlig hilsen

PFA Asset Management