Publicēts: 2021-08-25 08:10:39 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža atceļ uzraudzības statusu AS “Olainfarm”

Nasdaq Riga valde 2021. gada 25. augustā nolēma nekavējoties atcelt AS "Olainfarm" (OLF1R, ISIN LV0000100501) piemēroto uzraudzības statusu.

Ir beiguši pastāvēt apstākļi, pamatojoties uz kuriem 2021. gada 22. jūnijā AS "Olainfarm" tika piemērots uzraudzības statuss.
 
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.