English Lithuanian
Paskelbta: 2024-02-02 16:00:00 CET
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

LITGRID AB informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2024 m. investuotojo kalendorius

LITGRID AB  (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g.8, Vilnius) 2024 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

2024.02.29 – „Litgrid“ skelbia 12 mėnesių tarpinę finansinę 2023 m. informaciją.
2024.03.29 – „Litgrid“ skelbia 2023 m. auditorių patvirtintų finansinių ataskaitų rinkinį ir pranešimą.

2024.03.29 – „Litgrid“  skelbia apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą.
2024.04.22 – „Litgrid“ skelbia apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus.
2024.05.10 – „Litgrid“ skelbia 3 mėnesių tarpinę finansinę informaciją.
2024.08.09– „Litgrid“ skelbia 6 mėnesių tarpinę finansinę informaciją ir tarpinį pranešimą.
2024.11.08 – „Litgrid“ skelbia 9 mėnesių tarpinę finansinę informaciją.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie įvykį:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
tel. +370 613 19977
el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu