Paskelbta: 2021-02-12 21:12:55 CET
K2 LT
Kita informacija

Veiklos rezultatų skelbimo kalendorius 2021 m.

„Lietuvos krematoriumą“ ir “Rekviem” valdanti AB „K2 LT” praneša, kad 2021 metais bendrovės veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:

2021.01.04 - 2020 m. 12 mėnesių kremavimų suvestinė

2021.02.17 - 2020 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2021.03.10 - 2020 m. audituota metinė finansinė atskaitomybė

2021.03.15 - Pranešimas apie akcininkų susirinkimo sušaukimą

2021.04.01 - Pirmojo 2021 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2021.07.01 - Antrojo 2021 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2021.07.30 - 2021 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2021.10.01 - Trečiojo 2021 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2022.01.03 - 2021 m. 12 mėnesių kremavimų suvestinė

 

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt