Paskelbta: 2021-06-03 11:10:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Kita informacija

Telia Lietuva, AB pristatymas investuotojams renginyje „CEO Meets Investor"

2021 m. birželio 3 d. „Nasdaq Baltic“ organizuotame susitikime su investuotojais „Telia Lietuva“ vadovas Dan Strömberg pristatė Bendrovės veiklos rezultatus.


PRIDEDAMA: „Telia Lietuva“ pristatymas investuotojams


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt

PriedasTelia Lietuva pristatymas renginyje CEO Meets Investor.pdf