English Estonian
Avaldatud: 2022-02-11 15:05:00 CET
Tallink Grupp
Börsiteade

Kompromiss AS-iga Tallinna Sadam kohtuvaidluse lõpetamiseks

AS Tallink Grupp ja AS Tallinna Sadam sõlmisid 11. veebruaril 2022 kompromissi, mille kohtulikul kinnitamisel lõpetatakse pooltevaheline Vanasadamas reisilaevadele pakutavate sadamateenuste tasusid puudutav kohtuvaidlus, AS Tallink Grupp loobub kõikidest kohtuvaidluses esitatud nõuetest AS-i Tallinna Sadama vastu ning AS Tallinna Sadam muudab tulevikus Vanasadamat külastavatele regulaarliine sõitvatele reisilaevadele kohaldatavaid sadamatasusid. Vaidluse sisu on täpsemalt kirjeldatud AS-i Tallink Grupp 1. märtsi 2021 börsiteates.

Kompromissi kohaselt vähendab AS Tallinna Sadam Vanasadamas regulaarliini sõitvatel reisilaevadel 10% võrra tonnaaži- ja reisijatasu ning tõstab keskkonnaindeksil (Environmental Ship Index - ESI) põhineva soodustuse määra (14%-ni reisilaevadele, mille ESI väärtus on 80 või suurem ning 8%-ni reisilaevadele, mille ESI väärtus on vahemikus 65 kuni 79,9). Sildumis-, jäätme- ja ratastehnika kaubatasude määrad ei muutu. Alates 2025. aastast on AS-il Tallinna Sadam õigus suurendada kokkuleppega hõlmatud tasusid tarbijahinnaindeksi (THI) muutuse korral järgnevalt: THI kuni 6% tõusu korral THI muutuse ulatuses, kuid mitte enam kui 2% aastas; THI üle 6% tõusu korral 2% ning lisaks veel nende protsendipunktide võrra, mille osas THI tõus on suurem kui 6% aastas. Tarbijahinnaindeksi languse korral ei ole AS-il Tallinna Sadam kohustust langetada kompromissiga hõlmatud sadamatasusid, välja arvatud juhul, kui tarbijahinnaindeks langeb eelneval kalendriaastal enam kui 6%, millisel juhul langetab AS Tallinna Sadam kompromissiga hõlmatud tonnaaži- ja reisijatasusid vähemalt 2% aastas ning lisaks veel nende protsendipunktide võrra, mille osas THI aastane langus on suurem kui 6%. Erandina eeltoodust on AS-il Tallinna Sadam õigus muuta sildumis- ja jäätmetasusid, kui AS-ist Tallinna Sadam sõltumatutel põhjustel muutub teenusega seotud kulu, võttes proportsionaalselt arvesse algse kulu ja muutunud kulu vahet. Sildumistasu on AS-il Tallinna Sadam õigus selliselt tõsta kuni 2% aastas, kuid mitte suuremas määras kui oleks proportsionaalselt kulupõhine sildumistasu kasv. Muudetud tasumäärasid rakendatakse kompromissi jõustumisele järgnevast kuust ning kokkulepitu kehtib 10 aastat kompromissi kinnitava kohtumääruse jõustumisest.

„Meil on hea meel, et oleme saavutanud oma pikaaegse ja hea koostööpartneriga mõlemale osapoolele sobiva kompromissi väga pikalt üleval olnud sadamatasude küsimuses, mis muudab Vanasadama sadamakülastuste hinnastust siin opereerivatele reisilaevadele. Tänan Tallinna Sadamat konstruktiivse läbirääkimisprotsessi ja järjekindlalt mõlemale osapoolele sobiva lahenduse otsimise eest viimastel kuudel,“ sõnas AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Saavutatud kompromissi täpset majanduslikku mõju on keeruline hinnata tulenevalt viiruspandeemia jätkumisest. Kompromiss ei ole veel jõustunud ja selle kinnitamise otsustab kohus määrusega. Kompromissi kinnitamisel lõpetab kohus ühtlasi ka menetluse.


Liisa Gross
Investorsuhete spetsialist

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail liisa.gross@tallink.ee