Paskelbta: 2019-07-17 15:05:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimas apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. priedą).

Vilija Milaševičiutė 
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102Priedas


2019-07-16 Pranesimas apie vadovaujamas pareigas.pdf