Published: 2021-05-04 12:13:08 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. gegužės 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-05-04 12:13 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. gegužės 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 39,3859 0,8955 354,3714 161596,6557
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,8415 2146,3681 240,8765 703274,0852
INVL Baltijos fondas 42,4298 991,736468 77,763654 208150,588554

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com