Paskelbta: 2021-08-05 15:43:32 CEST
Siauliu Bankas
Kita informacija

Šiaulių banko 2021 metų pirmojo pusmečio finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare įrašas

Internetiniame seminare Banko administracijos vadovas Vytautas Sinius bei Finansų tarnybos vadovas Donatas Savickas komentavo Banko 2021 metų pirmojo pusmečio finansinius veiklos rezultatus bei aktualijas ir po pristatymo atsakė į dalyvių klausimus.

Į internetinį seminarą užsiregistravo 90 dalyvių, seminaro įrašą (anglų kalba) galima peržiūrėti Nasdaq youtube paskyroje čia.

Pristatymas ir seminaro įrašas (anglų kalba) taip pat patalpintas Banko interneto tinklalapyje https://sb.lt/lt/investuotojams.

Bankas dėkoja seminaro dalyviams.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00