Published: 2019-01-15 08:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Pranešimas apie esminį įvykį

Dividendų mokėjimo tvarka

2018 m. gruodžio 31 d. įvykęs eilinis visuotinis akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“  (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT03154, Savanorių pr. 178B) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,08 eurą dividendų vienai akcijai.  

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2019 m. sausio 15 d. buvo akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“  akcininkai.  

Dividendai bus mokami tokia tvarka:  

- akcininkams, kurių akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ akcijų  apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje; 

- akcininkams, kurių akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“  akcijų apskaita pagal Bendrovės įgaliojimą yra tvarkoma AB „Šiaulių bankas“, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą banko sąskaitą (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti artimiausiame AB Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinyje. AB Šiaulių bankas skyrių sąrašą galima rasti čia.      

Daugiau informacijos teikiama paskambinus AB Šiaulių bankas trumpuoju telefono numeriu 1813.        

- į akcininkų nurodytas banko sąskaitas dividendai bus sumokėti iki 2019-01-31 dienos.

Dividendų apmokestinimo tvarka

- Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą;  
- Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.  
         

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 5700