Published: 2020-05-04 13:24:51 CEST
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos banko sprendimu atidedami kitų sisteminės svarbos įstaigų rezervo įsigaliojimo terminai

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

Pranešame, kad 2020 m. gegužės 4 d. AB Šiaulių bankas gavo Lietuvos banko sprendimą, kad atsižvelgiant į COVID-19 situaciją, tarp visų Lietuvos banko taikomų priemonių, nuspręsta metams atidėti dar neįsigaliojusių kitų sisteminės svarbos įstaigų rezervo įsigaliojimo terminus. Todėl AB Šiaulių bankas anksčiau nustatytas 1 proc. kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervas (vadinamasis O-SII rezervas) įsigalios 2021-12-31, o ne 2020-12-31, kaip buvo nustatyta ankstesniu nutarimu.

Šiuo metu Bankui taikomas 9,4 proc. bendrojo kapitalo pakankamumo koeficiento reikalavimas. 2019 metų pabaigoje faktinis Šiaulių banko grupės bendrasis kapitalo pakankamumo koeficientas, į kurį nebuvo įtrauktas 2019 metais uždirbtas pelnas, sudarė 16,2 proc.

Papildomą informaciją teikia
Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas
Donatas Savickas +370 41 595 602, donatas.savickas@sb.lt