Published: 2020-09-03 13:30:00 CEST
Tallink Grupp
Börsiteade

Tallink Grupp alustas ettevõtte reorganiseerimist

Lähtuvalt turuolukorrast ning jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime säilitamiseks on AS Tallink Grupp (“Selts”) alustanud kontserni reorganiseerimist, mille eesmärgiks on suurendada kontserni efektiivsust ja viia kulubaas vastavusse prognoositava turismisektori taastumistsükliga.

Reorganiseerimine hõlmab riigiti erinevaid lahendusi, muude hulgas koondamisi, osalisi töökoormusi ning laevade lipuriikide võimalikke muutusi tulenevalt maksu- ja muudest toetuspakettidest. Kokku puudutab algatatud reorganiseerimisprotsess kuni 2500 töötajat kõigis kontserni riikides.

Sarnaselt varem väljaöeldule on Seltsi juhatus jätkuvalt hinnangul, et kontsern 2020. majandusaastal kasumit ei teeni.


Joonas Joost
Juhatuse nõunik
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee