English Lithuanian
Paskelbta: 2022-06-11 17:02:00 CEST
Snaige
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB Snaigė informacija neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui

Pateikiama papildoma informacija AB „Snaigė“ (toliau - Bendrovė) neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui (toliau – Susirinkimas), kuris šaukiamas 2022 m. birželio 23 d. 10 val.,

Susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 2.: Dėl pritarimo Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui.

Bendrovės akcininkai kviečiami dalyvauti Susirinkime ir balsuoti Susirinkimo dienotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei (adresu Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva) tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Kartu su biuleteniu turi būti išsiunčiamas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Atsižvelgiant į COVID-19 sergamumo rodiklius šalyje, rekomenduojama pirmiausia apsvarstyti nuotolines bendrojo balsavimo biuletenio gavimo ir išankstinio balsavimo galimybes, o į Bendrovės susirinkimo vietą atvykti tik išimtiniu atveju, kai kitokios galimybės nėra.galimybės.

Pridedama:

1. Bendrovės restruktūrizavimo plano projektas;

2. Bendrasis balsavimo raštu biuletenis.

         Generalinis direktorius
         Mindaugas Sologubas
         +370 315 56206

PriedaiSnaige RP projektas 20220611 LT.pdf
VAS balsavimo rastu biuletenis_Common voting_paper_2022_06_23.pdf