English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-17 08:59:28 CET
AB "Amber Grid"
Pranešimas apie esminį įvykį

Korekcija: atnaujintas „Amber Grid" 2023 m. investuotojų kalendorius

„Amber Grid" keičia 2023 metų investuotojų kalendorių:

• 2023.03.17 – audituotas 2022 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas;
• 2023.03.17 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;
• 2023.04.11 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
• 2023.05.05 – 2023 m. 3 mėnesių tarpinė informacija;
• 2023.08.08 – 2023 m. 6 mėnesių tarpinė informacija;
• 2023.11.06 – 2023 m. 9 mėnesių tarpinė informacija.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt