English Lithuanian
Paskelbta: 2024-02-21 17:00:00 CET
AB "Snaigė"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl oficialaus siūlymo supirkti AB „Snaigė“ akcijas įgyvendinimo


AB „Snaigė“ informuoja, kad per oficialų siūlymą AB „Snaigė“ akcijoms supirkti buvo pasiūlytos 91 368 vnt. paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų, už kurias oficialaus siūlymo teikėjas UAB EDS INVEST 3 sumokėjo 11 786,46 EUR (be tarpininkavimo mokesčio). Už akcijas atsiskaitymas įvykdytas 2024 m. vasario 21 d.

Įgyvendinus oficialų siūlymą UAB EDS INVEST 3 valdo 36 187 561 vnt. AB „Snaigė“ akcijų, kurios sudaro 91,33 proc. AB „Snaigė“ kapitalo ir balsų.

Iš viso buvo siūlyta supirkti 3 526 202 vnt. paprastąsias vardines 0,17 EUR nominalios vertės akcinės bendrovės „Snaigė“, kurios juridinio asmens kodas 249664610, akcijas, kurių ISIN kodas LT0000109274, ir kurios sudaro 8,9 proc. visų AB „Snaigė“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia tiek pat balsų.

Generalinis direktorius
Darius Varnas
Tel. +370 315 56200