Published: 2020-08-28 10:20:48 CEST
Kapitalforeningen SDG Invest
Half Year financial report

Halvårsrapport 2020

Bestyrelsen for Kapitalforeningen SDG Invest har den 27. august 2020 godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2020 for foreningen.

Afkastet for halvåret var -3,06%. I betragtning af markedsforholdene og udviklingen i relevante benchmark finder bestyrelsen resultatet tilfredsstillende.


Rapporten findes vedhæftet denne meddelelse. 


Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til Stockrate Forvaltning A/S på 38 33 81 81.


Venlig hilsen

Bestyrelsen

Kapitalforeningen SDG Invest
Attachment


SDG Invest Halvarsrapport 2020 Underskrevet.pdf