Publicēts: 2020-12-17 10:13:49 CET
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Finanšu kalendārs

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” finanšu pārskatu publikācijas termiņi 2021. gadā.

Latvija, 2020-12-17 10:13 CET -- AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” finanšu pārskatu publikācijas termiņi 2021. gadā:

2020. gada 12 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats:  22.02.2021÷26.02.2021

2021. gada 3 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats:    24.05.2021÷28.05.2021

2021. gada 6 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats:   23.08.2021÷27.08.2021

2021. gada 9 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats:   22.11.2021÷26.11.2021

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492