English Estonian
Avaldatud: 2022-04-13 13:45:00 CEST
Coop Pank
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Coop Pank AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, Tallinn, 15014; edaspidi ka Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 13. aprillil 2022 algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) Tallinna Ülikooli saalis nimetusega „Maximum“ (asukohaga Narva mnt 29, Tallinn).  

Koosolekul oli esindatud 55 402 885 häält, mis moodustas 60,71% Seltsi aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Kokku oli esindatud 58 aktsionäri.

Seltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas:

  1. Coop Pank AS-i 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas kinnitada Coop Pank AS-i 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 55 392 784 häälega, mis moodustas 99,98% üldkoosolekul esindatud häältest.

  1. Coop Pank AS-i 2021. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.

Üldkoosolek otsustas jaotada 2021. aasta kontserni emaettevõtte omanikele omistatav kasum summas 13 463 tuhat eurot järgnevalt:

  • kanda 673 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
  • kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 3 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28.04.2022. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 27.04.2022. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividendi 2021. aasta majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 03.05.2022. aastal;
  • kanda 10 052 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.

Otsus võeti vastu 55 379 907 häälega, mis moodustab 99,96% üldkoosolekul esindatud häältest.

  1. Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine

Üldkoosolek otsustas kinnitada juhatuse tasustamispõhimõtted ülskoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 55 339 906 häälega, mis moodustab 99,89% üldkoosolekul esindatud häältest.

  1. Seltsi aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine

Üldkoosolek otsustas kinnitada Seltsi aktsiaoptsiooniprogrammi perioodiks 2023 - 2025 ülskoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 55 339 906 häälega, mis moodustab 99,89% üldkoosolekul esindatud häältest.

  1. Märkimise eesõiguse välistamine

Üldkoosolek otsustas välistada seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja optsioonisaajatele vastavalt põhikirja punktile 3.3.5. Coop Pank AS-i aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks.

Otsus võeti vastu 55 359 907 häälega, mis moodustab 99,92% üldkoosolekul esindatud häältest.

Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks hiljemalt 7 (seitsme) päeva möödudes alates üldkoosoleku toimumisest Seltsi veebilehel www.cooppank.ee/investorile  

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 119 700 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Paavo Truu
Finantsjuht
Telefon: 5160 231
E-post: paavo.truu@cooppank.ee