Paskelbta: 2021-06-01 20:59:00 CEST
AUGA group
Kita informacija

AUGA group, AB 2021 m. 3 mėnesių finansinių rezultatų pristatymas

AUGA group, AB (toliau – „Bendrovė“) internetiniame seminare investuotojams š.m. birželio 1 d. pristatė 2021 m. 3 mėnesių neaudituotus finansinius rezultatus. Prezentacijoje (žiūrėti priedą) pateikta detali informacija apie kiekvieno Grupės verslo segmento rezultatus ir bendrus finansinius rodiklius.

Rezultatus pristatė ir po prezentacijos į dalyvių klausimus atsakė Mindaugas Ambrasas, AUGA group, AB finansų departamento direktorius.  

Internetinis seminaras buvo įrašytas. Jį bus galima pamatyti Nasdaq Baltic youtube.com paskyroje arba Bendrovės internetiniame puslapyje.

Kontaktai:
Mindaugas Ambrasas, AUGA group, AB finansų departamento direktorius
Mob. +370 620 67296
El. p. m.ambrasas@auga.lt

PriedasAuga Group AB prezentacija 2021 I ketv..pdf