Offentliggjort: 2020-02-19 15:45:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Forløb af generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 13, 2020 – Ordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (CVR nr. 15 13 42 75)
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ordinær generalforsamling
den
19. februar 2020, kl. 14.00, hos Nordea Danmark, filial af Nordea Bank
Abp,
Grønjordsvej 10, 2300 København S.

Se vedlagte referat.

Yderligere
information:
Claus Greve, telefon +45 55 47 04 66

Venlig hilsen
Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab


 


Referat AGM 19. februar 2020.pdf